ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ, ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΠ) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ.

Διαβάστε Περισσότερα

ΧΑΡΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΤΗ ΜΑΣ ΠΕΙΡΑ ΣΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΜΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Η’ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.

Διαβάστε Περισσότερα

(Π.Χ: ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΟΥΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΟΥΣ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΑ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΑΣ.

Διαβάστε Περισσότερα

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΠΕΡΙΤΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ

Χρήστος Ιωάννου,Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ,Msc.

Χρήστος Ε. Ιωάννου, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ,Msc